TAR-RANCH QUEST OF FIRE

Rüde red merle RESERVIERT

TAR-RANCH QUANTUM OF LOVE

Hündin black tricolor RESERVIERT

TAR-RANCH QUIET WARRIOR

Rüde black tricolor RESERVIERT

TAR-RANCH QUEEN OF HEARTS

Hündin red tricolor  RESERVIERT

TAR-RANCH QUICKSILVER RIDER

Rüde blue merle RESERVIERT

TAR-RANCH QUICK HEARTBEAT

Hündin red merle RESERVIERT

TAR-RANCH QUIT PLAYING GAMES

Rüde red merle RESERVIERT

TAR-RANCH QUE SERA SERA

Hündin red tricolor RESERVIERT